INFORMARE PUBLICA
There are no translations available.

In conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) din H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul, va aducem la cunostinta raportul cu privire la monitorizarea factorilor de mediu aferent trimestrului II- 2019.

Societatea Eurotehnic Industries Srl cu sediul in Pitesti, str.

Bulevardul Ion C. Bratianu, Nr. 48-52,Etaj 7, Camera 707B, CUI RO 17058929 reprezentata prin Director General Catalin Badea, avand ca domeniu de activitate 7112-Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de aceasta.

La punctul de lucru ale Eurotehnic Industries Srl se desfasoara activitati in conformitate cu legislatia in vigoare.

Pentru punctul de lucru din str. Tudor Vladimirescu, nr. 113, Pitesti, judetul Arges, societatea detine Autorizatia de mediu nr. 229 din 21.07.2010 revizuita la 03.10.2017, emisa pentru activitatea fabricarea produselor metalice prin deformare plastica cod CAEN 2550, operatiuni de mecanica generala cod CAEN 2562, fabricarea de piese si accesorii pentru autovehicule si motoare de autovehicule cod CAEN 2932 si Autorizatia nr. 7062/2016 (in curs de reautorizare) privind alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate menajere industriale si pluviale in sistemul de canalizare al municipiului Pitesti.

Conform conditiilor impuse prin autorizatia de mediu mai sus prezentata, societatea Eurotehnic Industries Srl a efectuat urmatoarele demersuri:

 

  • a intretinut in permanenta curatenia, a organizat colectarea selectiva a deseurilor;

  • a incheiat contracte pentru ridicarea deseurilor de orice tip (inclusiv pentru deseurile periculoase);

  • a transmis anual, la Agentia pentru Protectia Mediului, raportul privind gestionarea deseurilor;

  • monitorizarea de mediu in conformitate cu autorizatiile de mediu;

In perioada 01.04.2019 – 30.06.2019, din activitatea Eurotehnic Industries Srl Pitesti, nu au rezultat consecinte negative asupra mediului.